TJ MDDM Ostrov

GDPR

Ochrana osobních údajů ve sportu (GDPR ) Česká unie sportu a Český olympijský výbor informují Doporučení a vzorové dokumenty pro národní sportovní svazy a další sportovní subjekty (kluby, TJ) 14. května 2018 Vážení, v návaznosti na náš e-mail z 9. května 2018 se na Vás znovu obracíme jménem České unie sportu a Českého olympijského výboru ohledně blížící se účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Toto nařízení bude od 25. května 2018 závazné pro všechny subjekty v rámci Evropské unie, včetně sportovních – střešních sportovních organizací, národních sportovních svazů, sportovních klubů a tělovýchovných jednot a dalších sdružených subjektů. Za účelem usnadnění procesu zajištění souladu fungování Vašich národních sportovních svazů a dalších sdružených subjektů s GDPR Vám v příloze zasíláme následující dokumenty: A. doporučení – základní pravidla pro sportovní spolky v oblasti ochrany osobních údajů od 25. května 2018, B. vzorovou informaci a souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně doprovodné informace a odpovědí na nejčastější dotazy (jako část informací k vedení členské základny), V návaznosti na náš e-mail z 9.května 2018 zdůrazňujeme, že ještě před 25. květnem 2018, odkdy bude GDPR účinné, je třeba v každém spolku vyvinout určitou aktivitu směřující k zahájení naplňování povinností plynoucích z GDPR. V souladu s výše uvedenými dokumenty tedy prosíme v první řadě střešní organizace – informujte své členské kluby a tělovýchovné jednoty o povinnostech, které musejí v souvislosti s GDPR začít plnit, a v klubech - informujte Vaše členy o zpracování jejich osobních údajů v rámci klubu a zajistěte si jejich souhlas se zpracováním osobních údajů. K tomu využijte přiložené dokumenty A a B. Dokument A popisuje základní minimální pravidla a opatření, které je nutné respektovat v SK/TJ a v národních svazech. Dokument B je pro použití v základních článcích, klubech a tělovýchovných jednotách. Za účelem úplného vyhovění požadavkům GDPR Vám budeme i nadále postupně poskytovat příslušná doporučení a vzorové dokumenty, které pokrývají nejfrekventovanější agendy týkající se téměř všech oblastí činnosti sportovních spolků:  vedení členské základny,  vedení personální a mzdové agendy pro vlastní zaměstnance,  správy webových stránek, informačních systémů a profilů na sociálních sítích,  pořádání sportovních akcí a jiných projektů,  kamerového systému ve sportovních zařízeních,  ubytovacích služeb (vedení knih hostů). V okamžiku, kdy budeme mít v rukou uvedené vzorové dokumenty a s nimi související doporučení, dáme Vám je neprodleně k dispozici. ČUS a ČOV ve spolupráci s dalšími střešními sportovními organizacemi (SSS ČR a ČOS) připravuje pro národní sportovní svazy a další sdružené subjekty interaktivní seminář, jehož účelem bude upřesnit a dále usnadnit splnění požadavků GDPR. Původním záměrem bylo seminář zorganizovat již před termínem účinnosti nařízení, ale vzhledem ke zdržení způsobeným specifičností sportovního prostředí prozatím nemáme od profesionálních zpracovatelů k dispozici všechny potřebné dokumenty, a proto v této chvíli považujeme tento postup za efektivnější. Zároveň prosím shromažďujte konkrétní dotazy, které k GDPR ve Vašem klubu / svazu vyvstanou. Soubory dotazů souvisejících s procesem implementace GDPR v rámci Vašich národních sportovních svazů a dalších sdružených subjektů prosím zasílejte na e-mail gdpr@cuscz.cz. K dispozici sekretářům národních svazů budeme též na pravidelné poradě sekretářů národních sportovních svazů sdružených v ČUS, která proběhne ve čtvrtek 24. května 2018 v aule ČUS na Strahově. Se sportovním pozdravem Mgr. Jan Boháč, v.r. Mgr. Petr Graclík, v.r. generální sekretář ČUS generální sekretář ČOV

Události

Žádné nadcházející události.

Najdete nás na Facebooku

MDDM Ostrov Rescom Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Počet návštěv: 31523
Posledních 30 dnů: 64 | Posledních 7 dnů: 9 | Poslední den: 0

© 2024 TJ MDDM Ostrov | Všechna práva vyhrazena | florbal@mddmostrov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne