TJ MDDM Ostrov

GDPR

Ochrana osobních údajů ve sportu (GDPR ) Česká unie sportu a Český olympijský výbor informují Doporučení a vzorové dokumenty pro národní sportovní svazy a další sportovní subjekty (kluby, TJ) 14. května 2018 Vážení, v návaznosti na náš e-mail z 9. května 2018 se na Vás znovu obracíme jménem České unie sportu a Českého olympijského výboru ohledně blížící se účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Toto nařízení bude od 25. května 2018 závazné pro všechny subjekty v rámci Evropské unie, včetně sportovních – střešních sportovních organizací, národních sportovních svazů, sportovních klubů a tělovýchovných jednot a dalších sdružených subjektů. Za účelem usnadnění procesu zajištění souladu fungování Vašich národních sportovních svazů a dalších sdružených subjektů s GDPR Vám v příloze zasíláme následující dokumenty: A. doporučení – základní pravidla pro sportovní spolky v oblasti ochrany osobních údajů od 25. května 2018, B. vzorovou informaci a souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně doprovodné informace a odpovědí na nejčastější dotazy (jako část informací k vedení členské základny), V návaznosti na náš e-mail z 9.května 2018 zdůrazňujeme, že ještě před 25. květnem 2018, odkdy bude GDPR účinné, je třeba v každém spolku vyvinout určitou aktivitu směřující k zahájení naplňování povinností plynoucích z GDPR. V souladu s výše uvedenými dokumenty tedy prosíme v první řadě střešní organizace – informujte své členské kluby a tělovýchovné jednoty o povinnostech, které musejí v souvislosti s GDPR začít plnit, a v klubech - informujte Vaše členy o zpracování jejich osobních údajů v rámci klubu a zajistěte si jejich souhlas se zpracováním osobních údajů. K tomu využijte přiložené dokumenty A a B. Dokument A popisuje základní minimální pravidla a opatření, které je nutné respektovat v SK/TJ a v národních svazech. Dokument B je pro použití v základních článcích, klubech a tělovýchovných jednotách. Za účelem úplného vyhovění požadavkům GDPR Vám budeme i nadále postupně poskytovat příslušná doporučení a vzorové dokumenty, které pokrývají nejfrekventovanější agendy týkající se téměř všech oblastí činnosti sportovních spolků:  vedení členské základny,  vedení personální a mzdové agendy pro vlastní zaměstnance,  správy webových stránek, informačních systémů a profilů na sociálních sítích,  pořádání sportovních akcí a jiných projektů,  kamerového systému ve sportovních zařízeních,  ubytovacích služeb (vedení knih hostů). V okamžiku, kdy budeme mít v rukou uvedené vzorové dokumenty a s nimi související doporučení, dáme Vám je neprodleně k dispozici. ČUS a ČOV ve spolupráci s dalšími střešními sportovními organizacemi (SSS ČR a ČOS) připravuje pro národní sportovní svazy a další sdružené subjekty interaktivní seminář, jehož účelem bude upřesnit a dále usnadnit splnění požadavků GDPR. Původním záměrem bylo seminář zorganizovat již před termínem účinnosti nařízení, ale vzhledem ke zdržení způsobeným specifičností sportovního prostředí prozatím nemáme od profesionálních zpracovatelů k dispozici všechny potřebné dokumenty, a proto v této chvíli považujeme tento postup za efektivnější. Zároveň prosím shromažďujte konkrétní dotazy, které k GDPR ve Vašem klubu / svazu vyvstanou. Soubory dotazů souvisejících s procesem implementace GDPR v rámci Vašich národních sportovních svazů a dalších sdružených subjektů prosím zasílejte na e-mail gdpr@cuscz.cz. K dispozici sekretářům národních svazů budeme též na pravidelné poradě sekretářů národních sportovních svazů sdružených v ČUS, která proběhne ve čtvrtek 24. května 2018 v aule ČUS na Strahově. Se sportovním pozdravem Mgr. Jan Boháč, v.r. Mgr. Petr Graclík, v.r. generální sekretář ČUS generální sekretář ČOV

MDDM Ostrov Rescom Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Počet návštěv: 30110
Posledních 30 dnů: 154 | Posledních 7 dnů: 31 | Poslední den: 1

© 2022 TJ MDDM Ostrov | Všechna práva vyhrazena | florbal@mddmostrov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne